Σύνδεση με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

2017, Νοέμβριος 29 - 9:40πμ

Σας ενημερώνουμε ότι  το λεωφορείο 204Β του ΟΑΣΑ  τερματίζει εντός του ΕΚΕΜΣ